– Det nytter ikke bare å se på gassene som kyrne fiser