Advarer utbygger mot støy – ber kommunen si nei til nye boligområder

foto