Trosset barnevernets advarsel, og sa ja til hjemkjøring av øl