Vil skille ut tomt for å bygge hus – rådmannen mener området er fullt