Arkitekter inviterer til folkemøte om Hunsfos

foto