Kommunen testet Heptekjerrbakken, og bestemte seg for å ikke brøyte den