Har fortsatt ikke fått avklart flomutredning med NVE