Fotominnet: Medalje for lang og tro tjeneste

foto