En bil mistet skiltene da veivesenet avholdt kontroll

foto