Ansatte på Lolandsheimen er usikre og frustrerte

foto