Pågrep mann som lusket rundt – var etterlyst for tyveri