I Vennesla er det ingen som klager på at de ikke får sykehjemsplass: – Alle som søker får en kartleggingssamtale

foto