Mangelen på p-plasser: – Går merkbart ned i omsetning