Setesdalsbanen i utvikling, men turister har de nok av

foto