– Jo flere som skal leke sammen, jo verre er det

foto