Kritisk til manglende involvering av barn og unge

foto