I dette boligfeltet står busslommene ubrukt – nå tas det mangelde busstilbudet opp politisk

foto