Takker vitner: – Det var avgjørende for omfanget av brannen