Smitten halvert forrige uke. Utfordringer med å ha beredskapen oppe.