For andre gang må kommunen betale advokatregninga til en grunneier i Digemyr