Ingen av posisjonspartiene stiller på innbyggernes møte om ROP-boliger