Starter underskriftskampanje for å få byggfag til bygda

foto