Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak – igjen