Kommunalsjefen slutter: – Jeg forlater et vinnerlag

foto