Ber foreldre om hjelp etter voldsepisode med ungdommer

foto