Ingen innsigelser på søknad om endring på skytebane