Har snudd trenden etter fire år med underskudd

foto