Så mange søkte seg til videregående skole i bygda

foto