Fulgte budsjettframlegget: – Det er jo trist å høre om alle investeringstiltakene som må utsettes

foto