Nå blir den forkjørsvei: – Godt å få avklart en del usikkerhet