UP har avholdt en laserkontroll på Ålefjærveien ved Snømyr. Elleve personer fikk fartsbot, og høyeste hastighet ble målt til 67 km/t i 50-sonen.