Har utvidet gartneriet: – Er blitt ganske store

foto