Har brukt nærmere 30 millioner kroner mer på skoler enn ventet