Dømt til fengsel for likskjending og kirke-hærverk