På grunn av flere tidligere dommer på grunn av ruskjøring må mannen i 60-årene belage seg på et lengre fengselsopphold.

Det var en lørdag i februar i år at mannen ble stoppet av politiet på Kvarstein mens han var beruset på amfetamin tilsvarende minst 1,2 i promille.

I tillegg hadde ikke mannen gyldig førerkort da han ble stoppet.

Siktede innrømte det som skjedde i retten.

Mannen er dømt for ruspåvirket kjøring åtte ganger tidligere, men fire av disse hendelsene ligger så langt tilbake i tid at de ikke fikk noen betydning for straffen til mannen.

De fire siste gangene han ble dømt var i 2015, 2020, 2021 og 2022.

– Siktede fremstår som om han i liten eller ingen grad utviser respekt for trafikkreglene og ikke tar innover seg hvilken fare han representerer for andre trafikanter når han kjører i ruspåvirket tilstand, står det i dommen.

Mannen er dømt til syv måneders fengsel, og må også betale en bot på 40.000 kroner.