Utnytt sola mens du kan, torsdag skal det bøtte ned igjen: – Skal sende ut nytt farevarsel

foto