Ønsker å bygge boliger og lekeplass: – Vil forskjønne området