– Jeg ser hvor tøft det er, det er mye homofobi

foto