Sa ja til å bruke jordbruksareal til bussholdeplasser: – Av og til kommer ungene først