Alle har fått tilbud om skoleplass: Tar hesten med på videregående