Forsvarer Drivenes (Sp): – Det som er framstilt i media kjenner vi oss ikke igjen i