Krasjet inn i bil under forbikjøring – politiet fikk flere tips om farlig kjøring