Skoleskyss dyrere enn antatt – overforbruk på 500.000 kroner