Bøndene avventer tredje slåtten før de sender søknad om skadeerstatning

foto