Kirken vil lage nytt uteområde av synketømmer

foto