Skal endelig vedta ny gang- og sykkelsti fra Grovane, men ikke alle er fornøyde