Løa brant i natt – deler av bygget er helt utbrent