Kan ikke KrF tenke nytt? Og hva har gått så galt de siste år?