Mistet sønnen på Utøya – i dag er han fylkets første mobbeombud

foto