Vil vike fra rekkefølgekravene for å få ferdig ROP-boligene

foto